Mūsu vērtības

Darbinieki

Darbinieki ir uzņēmuma vērtīgākais aktīvs. Mēs nodrošinām darbiniekus ar drošu un stabilu darba vidi, kā arī lepojamies ar saviem darbiniekiem.

Patērētāji

Ar atbildību izturamies pret mūsu patērētājiem, piedāvājot augstvērtīgus un veselīgus produktus.

Mūsu produkti

Mūsu lepnums! Ar produkta izcilo kvalitāti un jaunievedumiem mēs nesam uzņēmuma un mūsu valsts Latvijas vārdu pasaulē.

Tehnoloģija

Seno tradīciju apvienojums ar mūsdienīgu un inovatīvu pieeju produkta izstrādē, ražošanas procesā rada produkta vērtību.

Uzņēmuma Izaugsme

Mēs veidojam ilgstspējīgu uzņēmuma darbību, nodrošinot uzņēmuma finansiālo stabilitāti. Mēs veidojam ilglaicīgu, uz attīstību orientētu sadarbību ar mūsu klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem.

Sociālā atbildība

Veicinot ilgtspējīgu attīstību ne tikai uzņēmuma iekšienē, bet arī ņemot vērā reģiona attīstības tendences un ietekmi uz to. Brīvais vilnis ir lielākais nodokļu maksātājs Limbažu rajonā un lielākais uzņēmums Salacgrīvā, kas nodrošina darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Godprātīgi maksājot nodokļus un piedaloties Salacgrīvas pašvaldības funkcionēšanā, tiek pildīta sociālā funkcija.