Vides politika

Uzņēmums Brīvais vilnis, attīstot savu ražošanu, rūpīgi izvērtē ikviena jauna procesa un izstrādājuma iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi. Mūsu saimnieciskās darbības pamatā vienmēr ir procesu inovācijas, ievērojot pastāvošās vides likumdošanas prasības un apsverot nākotnē paredzētās.
Brīvais vilnis ir apņēmies:
• Regulāri izvērtēt, un pēc iespējas samazināt enerģijas un dabas resursu izmantošanu
• Pēc iespējas uzskaitīt, analizēt un veikt nepieciešamās rīcības ražošanas atkritumu un blakusproduktu daudzuma sistemātiskai samazināšanai
• Pēc iespējas ņemt vērā galvenos vides aspektus izvērtējot riskus, kas saistīti ar uzņēmuma darbību
• Pēc iespējas rūpēties, lai mūsu piegādātāji ievērotu nepieciešamās vides aizsardzības prasības savos ražošanas procesos
• Pēc nepieciešamības nodrošināt mūsu darbiniekus, klientus, sadarbības partnerus, valsts un sabiedriskās institūcijas ar brīvu un atklātu pieeju informācijai par veiktajiem vides aizsardzības pasākumiem.